Sticker #1

Auf der Mondiali.

Auf der Mondiali.

Auf der Mondiali.